KIUS
Onlıne Derslerin Final Sınavları

                                                                                              ONLINE DERSLERİN FİNAL SINAVLARI

(FINAL EXAMS OF ONLINE COURSES)

1. Online derslerin final sınav yerleri ve saatleri, KİUS'ta "Sınav Programım" başlığı altında belirtilmiştir. Sınavlar, 08 Ocak 2020 Çarşamba günü yapılacaktır. (Sınav yeri planlaması, bölüm bazında değil, her bir öğrenci bazında yapılmıştır.)

The final exam locations and exam time of the online courses are stated in the KİUS under the title of "Exam Program". Exams will be held on Wednesday, January 08, 2020. (Exam location planning was done on the basis of each student, not department.)

2. Her öğrencinin KİUS'a girerek sınav yeri ve saatini öğrenmesi gerekmektedir. Bunun için ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

Each student is required to learn the place and time of the exam by entering KİUS. No separate announcement will be made for this.

3. Sınavda yapılan kodlama hataları, sonuçların geç açıklanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle özellikle öğrenci numaralarının dikkatli ve doğru bir şekilde kodlanması büyük önem arz etmektedir.

Coding errors in the exam lead to late disclosure of results. Therefore, careful and accurate coding of student numbers is of great importance.

4. Kurşunkalemle doğru bir şekilde kodlanmış örnek bir cevap kağıdı aşağıda gösterilmiştir.

An example answer sheet correctly coded with pencil is shown below


Resim önizlemesi

01.01.2020
Cyprus Science UniversityDr. Fazıl Küçük Caddesi No. 80 Ozanköy, Girne Kuzey Kıbrıs31Turkey