KIUS
Online Derslerin Mazeret Sınavı Başvuru Dilekçeleri

ONLINE DERSLERİN MAZERET SINAVI BAŞVURU DİLEKÇELERİ

 

 

1.   Online derslerin mazeret sınavları 09 Aralık 2019 tarihinde yapılacaktır. 
2.   Öğrenciler mazeretlerini, gerekli belgeleri dilekçelerine ekleyerek ilgili Fakülte Sekreterliğine 05 Aralık 2019 tarihine kadar bildireceklerdir.
3. Mazeretleri, Yönetim Kurulunca uygun bulunan öğrenciler mazeret sınavlarına katılabilecektir.
4.   Ayrıntılı bilgi KİÜS'ta ve duyuru panolarında paylaşılacaktır. 
 
 
 
 APPLICATION PETITIONS FOR MAKE-UP EXAMS OF THE ONLINE COURSES

 

1.   Make-up exams for online courses will be held on 09 December 2019.

2.   Students will submit their excuses  and necessary documents to the related Faculty Secretary till 05 December 2019.

3.   Students whose excuses are approved by the Board of Directors may participate in the make-up exams.

4.   Detailed information will be shared in KIUS and bulletin boards.

27.11.2019
Cyprus Science UniversityDr. Fazıl Küçük Caddesi No. 80 Ozanköy, Girne Kuzey Kıbrıs31Turkey