KIUS
COVİD 19 POZİTİF VE YAKIN TEMASLI OLAN ÖĞRENCİLERİN FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAVLARI İÇİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

 

1.      Öğrenciler her hafta antijen testi yaptıracaklardır. Yaptıracakları antijen testi soucu 7 gün boyunca geçerli olacaktır.

2.      Tüm öğrenciler antijen testlerinin sonuçlarını belge olarak yanlarında bulunduracaklardır.

3.      Antijen testi pozitif çıkan öğrenci ayni gün PCR testi yaptıracak ve sonucu (belgeyi) akademik danışmanına mail olarak gönderecektir.

4.      Akademik danışmanlar öğrencilerin belgelerini günlük olarak Dekanlığa/Müdürlüğe ileteceklerdir.

5.      Dekanlar/Yüksekokul Müdürleri tarafından Pozitif sonuçlar, Covid Koordinatörlüğüne ve Rektörlüğe bildirilecektir.

6.      Antijen testi pozitif çıkan öğrenci, PCR testi negatif ise Üniversiteye gelecektir.

7.      PCR testi pozitif çıkan öğrenci Üniversiteye gelmeyecek, kendisini izole ederek Pandemi hastanesinden gelecek talimatlara uyacaktır.

8.      Karantinaya alınan öğrenciler, karantina sonunda Pandemi hastanesinden alacakları karantina süresini belirten belgeyi ve karantina süresince giremedikleri sınav isimlerini akademik danışmanlarına ileteceklerdir.

9.      KKTC  Sağlık Üst Kurulu kararına göre Covid 19 pozitif kişi ile temas eden tam aşılı kişiler semptom takibi yaparak ve maskeli olarak güncel hayatlarına devam edeceklerdir. Bu nedenle final sınavlarına girebileceklerdir.

10.  Temaslı ve tam aşılı öğrenciler semptomları olmaması halinde 5. gün, semptomları olması halinde daha erken antijen testlerini yaptıracaklardır. Eksik aşılı ya da aşısız öğrenciler 7 gün izole olacak ve 7. gün sonunda PCR testini yaptıracaktır. Bu öğrenciler ilgili tarihlerdeki sınavlarına giremeyeceklerdir.

11.  Aşısız/eksik aşılı temaslı öğrenciler temaslı karantinası sonunda Pandemi hastanesinden alacakları karantina süresini belirten belgeyi Akademik Danışmanlarına teslim edeceklerdir.

12.  Akademik danışmanlar belge kopyalarını ilgili Dekanlık/Yüksekokul Müdürlüğüne, ilgili Dekanlık/Yüksekokul Müdürlüğü de Covid Koordinatörlüğüne ileteceklerdir.  

13.  Covid 19 pozitif ya da aşısız temaslı olan öğrenciler, karantina süresi sonunda giremedikleri sınavların telafi sınavlarına gireceklerdir. Telafi sınavları bütünleme sınav günlerinde yapılacaktır. Girmiş oldukları telafi sınavı final sınavı yerine geçeceğinden sınavda başarısız olan öğrenciler, akademik birimleri tarafından belirlenen tarihlerde bütünleme sınavlarına da girebileceklerdir.

14.  Covid 19 pozitif olmaları nedeniyle bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilerin girecekleri telafi sınavı, ilgili akademik birim yönetim kurulu tarafından belirlenerek öğrencilere duyurulacaktır.

15.  Yukarıda belirtilen telafi sınavlarına yalnızca Covid 19 pozitif ya da aşısız/eksik aşılı olması nedeniyle karantinaya alınan temaslı öğrenciler girebileceklerdir.

13.01.2022
Cyprus Science UniversityDr. Fazıl Küçük Caddesi No. 80 Ozanköy, Girne Kuzey Kıbrıs31Turkey